ترتیب قرار گرفتن كپسول خاموش كننده در داخل ساختمان

 • ارسال: سه‌شنبه، 8 شهريور 1401 11:5
 • بازدید: 675

ترتیب قرار گرفتن كپسول خاموش كننده در داخل ساختمان

 • - توزیع همسان را فراهم كند.
 • - ایجاد دسترسی آسان را فراهم كند.
 • - به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود.
 • - نزدیك به گذرگاه های عبور باشد.
 • - نزدیك به ورودی ها و خروجی ها باشد.
 • - از آسیب های فیزیكی در امان باشد.
 • - براحتی قابل دید باشد.
 • - در فاصله ای از كف نصب شود.
 

نحوه محاسبه خاموش كننده

 • - تعیین درجه خطر محل ( كم خطر، معمولی، فوق العاده خطرناك )
 • - تعیین مساحت محل
 • - تعیین درجه خاموش كنندگی خاموش كننده
 • - استفاده از جدول
 • - تعیین تعداد خاموش كننده مورد نیاز
 • - چیدن درست خاموش كننده در محل
 

توزیع خاموش كننده نوع A در محل كار

 • - با توجه به درجه خطر از روی جدول می توان تعداد خاموش كننده را محاسبه كرد.
 • - با توجه به بار خطر اگر نیاز به خاموش كننده ای با سطح خاموش كنندگی بالاتر است این بدان معنی نیست كه حداقل فاصله پیمایش تا خاموش كننده افزایش یابد.
 • - اگر مساحت طبقه ساختمان كمتر از 279 متر مربع باشد حداقل یك خاموش كننده با حداقل اندازه توصیه شده باید در نظر گرفته شود.
 

توزیع خاموش كننده نوع B در محل كار

 • - خطرات حریق نوع B به دو دسته تقسیم می شود:
 • - حریق مایعات قابل اشتعال بدون عمق قابل محسوس مانند جاری شدن سوخت در سطح باز
 • - حریق مایعات قابل اشتعال دارای عمق بیشتر از 1/4 اینچ مانند آتش سوزی مخازن محتوی مایع قابل اشتعال در موقیعت هایی كه مایع قابل اشتعال دارای عمق محسوس نباشد خاموش كننده باید مطابق جدول تهیه شود. وقتی نوع خطر مشخص شد خاموش كننده انتخاب شده طبقه Bباید دارای درجه بندی برابر یا بزرگتر از مقیاس تعیین شده باشد و حداكثر فاصله پیمایش نباید از مقدار تعیین شده بیشتر باشد.
دلیل اینكه مسافت پیمایش یا حركت تا خاموش كننده در طبقه Bنسبت به طبقه A كمتر است این است كه حریق مایعات تقریبا فوراٌ به حداكثر شدت خود می رسد به همین دلیل خاموش كننده باید در زمان كوتاه تری نسبت به حریق های طبقه A كه آهسته تر می سوزنند، به محل حریق آورده شود.
 

توزیع خاموش كننده نوع B در محل كار

 • - خاموش كننده های دستی نباید به عنوان تنها عامل حفاظتی در خطرات مربوط به مایعات قابل اشتعال با عمقی بیش از 1.4 اینچ یا0.64 در حالیكه سطح بیش از 10 فوت مربع است استفاده گردد.
 • - فاصله تا خاموش كننده دستی نباید از 50 فوت یا 25/15 متر تجاوز كند.
 • - دو یا چند خاموش كننده با درجه پایین تر نباید به جای خاموش كننده ای كه برای مخزن بزرگ مورد نیاز است استفاده گردد.
 

حداقل اندازه خاموش كننده ها برای حفاظت خطرات طبقه B

 
 

توزیع خاموش كننده نوع C در محل کار

 • - خاموش كننده های این طبقه باید محتوای عوامل غیر هادی باشند نظیر دی اكسید كربن، پودر خشك و عوامل هالوژنه
 • - زمانی كه برق دستگاه برقی قطع می شود حریق به طبقه A و طبقه B و یا تركیبی از این دو تبدیل می شود.
 • - قطع برق احتمال برق گرفتگی، جریان های خطا و ادامه آتش سوزی را كاهش می دهد.
 

توزیع خاموش كننده نوع D در محل کار

 • فاصله تا خاموش كننده دستی نباید از 75 فوت یا 22.7متر تجاوز کند.

توزیع خاموش كننده نوع K در محل کار

 • فاصله تا خاموش كننده دستی نباید از 30 فوت یا 9.15 متر تجاوز کند.

نقاط مورد بررسی و عملكرد اصلاح كنندگی بخشهای مكانیكی خاموش كننده پوسته

 1. - تاریخ تست هیدرواستاتیك و تولید
 2. - خوردگی
 3. - آسیبهای مكانیكی
 4. - وضعیت رنگ
 5. - وجود تعمیرات ( جوشكاری، لحیم كاری و غیره)
 6. - آسیب دیدن رزوه ها (خورده شدن، فرسوده شدن)
 7. - شكسته شدن آویز یا دسته حمل دستگاه
 8. - آسیب دیدگی سطحی (فرورفتگی یا خوردگی)

رفع نقص

 • - تست مجدد در صورت نیاز
 • - انجام تست هیدرواستاتیك و رنگ كردن یا از دور خارج كردن
 • - انجام تست هیدرواستاتیك و رنگ كردن یا از دور خارج كردن
 • - مجددا رنگ شود
 • - از دور خارج كنید یا با سازنده دستگاه مشورت نمایید
 • - تمیز كردن – تعمیر كردن و تست نشت یا از دور خارج كردن

پلاک

 • - حروف ناخوانا
 • - خوردگی یا لق شدن پلاك

رفع نقص پلاک

 • - تمیز نمودن یا تعویض كردن پلاك
 • - بازدید پوسته زیر پلاك و نصب مجدد پلاك

 

نازل یا شیپورک

 • - تغییر شكل، آسیب دیدن یا شكستن
 • - مسدود شدن خروجیها
 • - آسیب دیدن رزوه ها( خورده شدن، فرسوده شدن)
 • - فرسوده شدن (تردد و شكسته شدن)

رفع نقص نازل یا شیپورک

 • - تعویض گردد
 • - تمیز گردد

لوله و متعلقات

 • - آسیب دیدن ( بریده شدن، ترك یا شكستگی یا پاره شدن )
 • - آسیب دیدگی كوپلینگها یا اتصالات گردان(شكستگی یا خوردگی)
 • - آسیب دیدن رزوه ها (خورده شدن، فرسوده شدن)
 • - لوله داخلی از كوپلینگ بریده است
 • - عدم هدایت الكتریكی بین كوپلینگها ( فقط برای لوله (co2

رفع نقص

 • - تعویض گردد
 • - تعمیر یا تعویض گردد

ضامن شیر

 • - آسیب دیدن ( خم شدن، خورده شدن یا پیچیدن)
 • - مفقود شدن

رفع نقص

 • - تعمیر و روغن كاری شود یا تعویض گردد
 • - تعویض گردد

منابع آب در آتش نشانی

 • - رودخانه
 • - چاه
 • - استخر
 • - فایرباكس
 • - هوزریل
 • - قنات

سخنی از مدیر عامل

با عرض سلام و ادب خدمت مخاطبین گرامی سایت گروه صنعتی پامچال، اینجانب محمود هراتیان اول دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت متولد سال 1349 متاهل دارای دو فرزند ، عاشق تولید و سفر با وسیله شخصی به دور دنیا می باشم . مجموعه گروه صنعتی پامچال شامل شرکت های دادرس آتش توچال تولیدکننده کپسول های آتش نشانی توچال ، واحد تولید جعبه های آتش نشانی پامچال شرکت مهندسی آتش نشان پامچال و شرکت فنون آذران پردیس جم آزمایشگاه همکار اداره استاندارد( آزمایشگاه آکرودیته ) به شماره گواهی تایید صلاحیت ES/3170 و دارای صلاحیت شغلی می باشد .

مهندس محمود هراتیان مدیریت کارخانه پامچال


پیج گروه صنعتی پامچال را در اینستاگرام دنبال کنید...