توضیحات

 
  • قابل استفاده جهت مصارف آتش نشانی، آبیاری و شستشو
  • دارای سیستم هوزریل تمام برنجی
  • دارای۱ دسته و ۴ چرخ جهت سهولت جابجایی