مشخصات عمومی جعبه

  

مدل واحد W9G W9G W12G W12G
ظرفیت li 9 9 12 12
نوع گاز   N N N N
فشار گاز bar 17 17 17 17
فشار تست بدنه bar 30 30 30 30
فشار تقریبی تحمل بدنه bar 55 55 55 55
فشار انفجار bar 80 80 80 80
ارتفاع cm 42.5 42.5 42.5 42.5
قطر mm 190 190 190 190
طول پرتاب m 12 12 12 12
جنس سیلندر   استیل استیل ضد زنگ استیل استیل ضد زنگ
وزن ظرف خالی kg 3.5 3.5 4.8 4.8
وزن تقریبی شارژ شده kg 14 14 17.5 17.5
زمان تخلیه sec 75 75 100 100
گروه آتش A

پیج گروه صنعتی پامچال را در اینستاگرام دنبال کنید...