• مشخصات عمومی و اجزا
  • مشخصات فنی
  • مزایا و محاسن
 
 
نوع پودر و گاز سیلندر بغل
ظرفیت پودر 75 کیلوگرم
نوع گاز ازت با خلوص  ۹۹٪ و یا گاز دی اکسیدکربن
فشار کاری 80الی 120بار
رنگ کپسول قرمز
ارتفاع 105 سانتی متر
قطر 300 میلیمتر
وزن تقریبی سیلندر شارژ شده 115 کیلوگرم
نوع پودر ABC_BC_BCE_ABCDE_ABCDEF