• مشخصات عمومی
  • مشخصات فنی
  • مزایا و محاسن
 
 
نوع پودر و گاز مخلوط
ظرفیت پودر 25 کیلوگرم
نوع گاز ازت با خلوص  ۹۹٪ 
فشار کاری ۱۶ الی ۱۷.۵
رنگ کپسول قرمز
ارتفاع 55 سانتی متر
قطر 300 میلیمتر
وزن تقریبی سیلندر شارژ شده 45 کیلوگرم
نوع پودر ABC_BC_BCE_ABCDE_ABCDEF