• مشخصات عمومی
  • مشخصات فنی
  • مزایا و محاسن
 
نوع پودر و گاز سیلندر بغل
ظرفیت پودر 25 کیلوگرم
نوع گاز ازت با خلوص  ۹۹٪ و یا گاز دی اکسیدکربن
فشار کاری 80الی 120بار
رنگ کپسول قرمز
ارتفاع 55 سانتی متر
قطر 300 میلیمتر
وزن تقریبی سیلندر شارژ شده 53 کیلوگرم
نوع پودر ABC_BC_BCE_ABCDE_ABCDEF