• مشخصات عمومی و اجزا
  • مشخصات فنی
  • مزایا و محاسن
  • بسته بندی
 
 
نوع پودر و گاز مخلوط
ظرفیت پودر 4 کیلوگرم
نوع گاز ازت با خلوص 99.9%
فشار کاری 15 الی 17.5
رنگ کپسول قرمز
ارتفاع 32 سانتی متر
قطر 150 میلیمتر
وزن تقریبی سیلندر شارژ شده 6.8 کیلوگرم
نوع پودر ABC_BC_BCE_ABCDE_ABCDEF