ردیف پروژه تصویر ابعاد
۱ جعبه آتش نشانی مترو اصفهان(ایستگاه تختی) عرض: 145
ارتفاع: 90
عمق: 30
۲ پروژه ۵۶۰ واحدی مرآتو ارتش(جعبه های آتش نشانی با جای اسپرینکلر) عرض: 90
ارتفاع: 110
عمق: 18
۳ پروژه پارکینگ های بانک ملت (جعبه های آتش نشانی با سقف شیروانی)   عرض: 70
ارتفاع: 80
عمق: 18
۴ جعبه آتش نشانی طرح چوب   عرض: 70
ارتفاع: 90
عمق: 18
۵ درب و قاب تولید شده جهت یک پروژه نظامی عرض: 70
ارتفاع: 150
۶ پروژه یکی از برجهای کیش عرض: 90
ارتفاع: 210
۷ جعبه های آتش نشانی کارخانه تولید تراتس های برق عرض: 70
ارتفاع: 165
عمق: 20
۸ جعبه کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارخانه شیر پگاه عرض: 30
ارتفاع: 70
عمق: 18
۹ جعبه جهت قرارگیری کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۶ کیلوگرمی و گاز دی اکسید کربن ۶ کیلوگرمی به سفارش کارخانه تولید مواد شیمیایی عرض: 50
ارتفاع: 90
عمق: 18
۱۰ جعبه دپو شیلنگ های آتش نشانی جهت استفاده در فضای باز در پروژه های گازی عسلویه عرض: 100
ارتفاع: 80
عمق:65
۱۱ پروژه دانشگاه علوم قرآنی

ارتفاع: ۱۶۵
عرض:۷۰
عمق: ۱۸

۱۲ پروژه سالن اجلاس سران عرض: 90
ارتفاع: 150
عمق: 25
۱۳ پروژه هوانیروز عرض: 90
ارتفاع: 120
عمق: ۱۸
۱۴ پروژه ترمینال مسافربری کاوه عرض: 90
ارتفاع: 70
عمق: ۱۸

پیج گروه صنعتی پامچال را در اینستاگرام دنبال کنید...