هرم آتش یا مثلث آتش؟

در گذشته وجود سه عامل مواد سوختنی ، اکسیژن و گرما را برای تولید آتش لازم میدانستند.
اما امروزه عامل واکنش های زنجیره ای به عنوان عامل چهارم برای تولید و گسترش آتش شناسایی شده است. این عامل در اثر تغییر حالت مداوم ماده و ترکیب مکرر آن با اکسیژن موجب تداوم آتش سوزی می گردد.
جهت برطرف نمودن این عامل از موادی با خاصیت ترکیب پذیری بالا مثل بی کربنات پتاسیم و مونو فسفات آمونیم استفاده شده، این مواد مانع از ترکیب رادیکالهای آزاد سوخت با اکسیژن می‌شوند.
در نتیجه اضلاع هرم آتش عبارتند از:
 مواد از لحاظ قابليت اشتعال به 3 دسته زير تقسيم ميشوند:
 • مواد قابل انفجار مانند باروت
 • مواد قابل اشتعال مانند چوب ،الکل ، گاز متان
 • مواد غير قابل اشتعال مانند آجر ، سنگ
 

انواع مواد قابل اشتعال:

بطور کلی انواع مواد سوختنی و قابل اشتعال که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستيد عبارتنداز:
 • مواد سوختنی جامد ( مانند چوب، پارچه،لاستيک و ... )
 • مواد سوختنی مايع ( مانند فراورده های نفتی، الکلها و ...)
 • مواد سوختنی گازی ( مانند انواع گازهای قابل اشتعال مثل بوتان، متان، استلين و ...)
 

آتش چگونه خاموش ( اطفاء ) می شود:

بر اساس نوع مواد قابل اشتعال و عوامل ديگر، راههای خاموش کردن آتش ها متفاوت است اما بطور کلی 3 روش زير در خاموش کردن و مهار آتش استفاده می شود:
 • سرد کردن ( قطع ضلع حرارت ) : توسط عواملی مانند آب و گاز کربن دی اکسید ( CO2 )
 • خفه کردن ( قطع ضلع هوا ) : توسط عواملی مانند خاک ، ماسه ، پتوی نمدار، خاموش کننده های پودری
 • سد كردن : گرفتن سوخت از روش های مختلف از جمله قطع جريان گاز، قطع جريان سوخت ، دور کردن مواد قابل اشتعال
 

طبقه بندی آتش :

آتش بسته به نوع عامل ايجاد و سوختن مواد در شش گروه به شکل زير طبقه بندی می شود:
 • آتش سوزی گروه جامدات يا مواد خشك ( طبقه A ) : 
  به آتش سوزی موادی گفته می شودكه بعد از سوختن از خود خاكستر باقی می گذارند وبا آب نيز واكنش شيميايی خطرناكی ندارند.
  مانند: چوب ، كاغذ، لاستيك ، حبوبات، غلات ، پلاستيك، پارچه و...
  بهترين روش جهت اطفاء اين نوع آتش سوزی ها روش خنك كردن می باشد.
 • آتش سوزی مايعات قابل اشتعال (طبقهB ) : 
  به منظور اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال خاموش كننده مناسب ، پودر شيميايی وكف می باشد.
  به منظور اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال در سطح كم از پودرهای شيميايی ، ماسه خشك ، پتوی خيس و در سطح وسيع از كف استفاده می كنيم.
  آتش سوزی برق (طبقه C ) : 
  در آتش سوزی لوازم وتاسيسات برقی ، اولين قدم قطع جريان برق است ، بعد استفاده از خاموش كننده مناسب (co2 ) می باشد.
 • آتش سوزی فلزات قابل اشتعال (طبقه D ) : 
  بعضي ازاين فلزات (منيزيم،تيتانيوم،سديم و...)
  برای اطفاء حريق فلزات قابل اشتعال نبايد از آب يا كف استفاده نمودزيرا به علت واكنش اين فلزات با آب ، گاز هيدروژن توليد می شود كه شديدا“ قابل اشتعال بوده و باعث تشديد حريق می گردد .
  برای اطفاء اين نوع حريق ها از ماسه های صددرصدخشك وپودر شيميايی مخصوص اين فلز استفاده می گردد.
 • گازهای قابل اشتعال : 
  در گازها در صورت ايجاد شعله سوزی نبايد شعله را اطفاء نمود بلكه بايد از خروج گاز جلوگيری گردد و در صورتيكه گاز از سيلندر خارج گشته و شعله ور گردد بايد بدنه سيلندر را خنک نمود و بدون در نظر گرفتن شرايط محيط ، اقدام به خاموش كردن شعله نكنيم .
  البته اگر بنابر شرايطی لازم باشد كه شعله اطفاء گردد ، خاموش كننده پودر شيميايی بهترين اثر را دراين مورد دارا می باشد.
 • آتش سوزی مواد منفجره : 
  مواد منفجره اكثرا“ در صنايع نظامی مورد مصرف دارند و مهمترين آنها عبارتند از تی ان تی . اسيد پيكريک ، تيتراتها ، كلراتها ، نيتراتها ، نيتروگليسيرينو...
  اين گونه مواد در صورتيكه دچار آتش سوزی شوند بايد سريعا“ محل را ترک نمود چون تمام مواد در يك لحظه توام با انفجار از بين می روند و قدرت پرتاب تكه های ناشی از انفجار حداقل تا شعاع 200 متری می باشد.
  اگر اين مواد در مجاورت حرارت قرار گيرند بايد در فاصله مناسب از طريق خودروهای مانيتور دار با آب نسبت به خنك كردن آنها اقدام نمود.
 

تعربف خاموش کننده ( کپسول اطفاء حریق ) :

خاموش کننده دستی به وسیله ای گفته می شود که برای مبارزه با آتش سوزی طرح و ساخته شده است که از 1 تا 12 کیلو یا لیتر ظرفیت مواد خاموش کن دارد و توسط یک نفر به راحتی قابل حمل و استفاده است.
انواع بزرکتر این وسایل بر روی چرخ - ارابه یا خودرو قرار داده می شود و یا بطور ثابت در اماکن نصب می گردد.
 

کاربرد خاموش کننده ( کپسول اطفاء حریق ) :

از خاموش کننده ها با توجه به مواد اطفایی داخل آنها می توان در لحظات اولیه شورع آتش سوزی و همچنین برای حریقهای کوچک و موضعی استفاده کرد و آتش را اطفاء نمود .
 

طبقه بندی خاموش کننده ( کپسول اطفاء حریق ) :

انواع خاموش کننده ها از نظر مواد اطفایی می توانند طبق دسته بندی ذیل گروه بندی شوند :
خاموش کننده های محتوی آب و آب و کف گروه A
خاموش کننده های محتوی پودر خشک شیمیایی گروه B و C
خاموش کننده های محتوی گاز کربنیک ( CO2) گروه E 
خاموش کننده های محتوی هالوژنه گروه A,B,C,D,E
 

پیج گروه صنعتی پامچال را در اینستاگرام دنبال کنید...