تولیدات گروه صنعتی پامچال

تعداد اندکی از پروژه‌های انجام شده توسط گروه صنعتی پامچال

جعبه های آتش نشانی ساختمان بیمه مرکزی تهران

ساختمان بیمه مرکزی تهران

فایرباکس های برج طلایی کیش توسط شرکت پامچال

برج طلایی کیش

فایرباکس های بیمارستان نور قم تولید شده توسط گروه صنعتی پامچال

بیمارستان نور قم

جعبه‌های آتش نشانی پامچال بیمارستان خیریه نجف آباد

بیمارستان قمربنی هاشم نجف‌آباد

فایرباکس های ایستگاه های مترو اصفهان تولید شده در شرکت پامچال

ایستگاه‌های مترو اصفهان

جعبه و کپسول های آتشنشانی هتل کوثر اصفهان

هتل کوثر

جعبه و کپسول های خاموش کننده پروژه مسکونی کیش

برج‌های مسکونی ستاره یش

سیستم اعلان حریق و اطفاء حریق ساختمان اجلاس سران اصفهان

ساختمان اجلاس سران اصفهان