تولیدات گروه صنعتی پامچال
جعبه آتش نشانی استیل ضد زنگ استاندارد پامچال
شمای جعبه آتش نشانی پامچال

جعبه آتش نشانی در ساختمان بعد از خاموش کننده‌های دستی از مهم‌ترین تجهیزات اطفاء حریق در لحظات ابتدایی آتش است. جعبه های آتش نشانی شامل شیلنگ‌ها و کپسول های خاموش کننده میباشد.لذا دانستن نحوه استفاده از این جعبه ها و قرقره های آتش نشانی و همچنین سهولت استفاده از آنها در زمان بحران مسئله مهمی می‌باشد.

  1. درب جعبه را با چرخاندن قفل به آسانی باز کنید.
  2. شیر ورودی آب را خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید. جعبه
  3. شيلنگ آتش نشانی را درجهت زاویه 90 درجه به سمت بيرون جعبه هدایت کنید تا شیلنگ باز شود. جعبه
  4. نازل دارای سه حالت jet – off – spray می‌باشد با توجه به حجم و گسترش آتش، شیوه پاشش نازل را در حالت مناسب قرار دهید.نازل را به صورت ساعت‌گرد بچرخانید، اولین حالت اسپری و در ادامه چرخش، حالت دوم جت است. جعبه
  5. نازل را به سمت کانون آتش گرفته تا آتش به‌صورت کامل خاموش شود. جعبه

روی دسته‌های نصب شده داخل جعبه های آتش نشانی استاندارد پامچال، دستورالعمل استفاده از قرقره هوزریل چاپ شده است.