تهران

021-88024116

کارخانه

031-45837000

Email

pamchalfire.ig@gmail.com
نحوه استفاده از جعبه آتش نشانی
نحوه استفاده از جعبه آتش نشانی
1 می
هوزریل آتش نشانی چیست؟
هوزریل آتش نشانی چیست؟
26 آوریل
مقایسه قرقره هوزریل آتش نشانی و قرقره با شیلنگ برزنتی
مقایسه قرقره هوزریل آتش نشانی و قرقره با شیلنگ برزنتی
1 فوریه
همه چیزدر مورد نحوه نصب جعبه آتش نشانی
همه چیزدر مورد نحوه نصب جعبه آتش نشانی
12 اکتبر
مواد خاموش كننده آتش
مواد خاموش كننده آتش
12 اکتبر
ترتیب قرار گرفتن كپسول آتش نشانی در داخل ساختمان
ترتیب قرار گرفتن كپسول آتش نشانی در داخل ساختمان
12 اکتبر
ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها
ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها
12 اکتبر
تماس با واحد فروش