از آنجا كه عوامل اصلی موثر در ايجاد حوادث، سهل انگاری و عدم آگاهی شهروندان يك جامعه می باشد بالا بردن فرهنگ ايمنی مستلزم توجه و شناخت به عمق خطر، اصول پيشگيری، درك پديده های آتش و عكس العمل های اوليه به هنگام حريق و حادثه می باشد.

بروز تغييرات و تحولات اساسی در الگو های كار و زندگی و توسعه پيشرفت شهرنشينی منجر به نياز ايجاد ساختمانهای بزرگ و توسعه شبكه های انرژی و گاز و بسياری از عوامل ديگر باعث افزايش آتش سوزی در ساختمانها و گسترش خطرات شده است.

متاسفانه با اينكه تدوين آئين نامه های محافظت در برابر حريق و تشويق برای رعايت و به كار بردن دستور ها و توصيه های مندرج در ان ها از ديدگاه ايمني همگانی برای يك جامعه اهميت خاصی دارد و نيز عليرغم برقراری اين گونه ضوابط و معيارها برای جلوگيری از گسترش آتش سوزيها، تلفات انسانی و ضايعات اقتصادی كمك موثری به شمار می آيد، باز هم ديده می شود كه در مقايسه با ديگر ضوابط ساختمانی به اين گروه از مقرارت آن طور كه بايد اهميت داده نمی شود.

اين سهل انگاری چه به خاطر عدم توجه فرهنگ عمومی يا ضعف خود آئين نامه ها به هر حال با توجه به خسارتی كه آتش بطور مداوم و قهرا به جان ومال افراد جامعه وارد می كند هيچ عذر موجهی برای آن وجود ندارد.

دليل اصلی عدم كارائی آئين نامه های محافظت در برابر حريق اين است كه نظريه ها و ديدگاههای مردم در زمينه تهيه و تنظيم اينگونه مقررات، مبهم و نامعلوم می باشد. عدم آگاهی نسبت به رفتار آتش و ويژگيهای ساختمان از يك سو و گوناگونی و مغايرت فاحش حريق با هم از سوی ديگر، باعث می شود تا هر كس در مورد احتمال وقوع چگونگی پيش بينی های مورد نياز در ساختمان بطور متفاوتی اظهار نظر و داوری كند.

در اين راستا و به منظور اشاعه و گسترش فرهنگ ايمنی كه بخش مهمی از فرهنگ زيست شهری است سازمان مذكور وظيفه خود ميداند نسبت به اعلام و نظارت ضوابط ايمنی ساختمان ها آموزشهايی را ارائه نمايد.

اميد است بتوانيم با ياری تمامی دست اندركاران امور ساختمان و شهرسازی و سازمان های آتش نشانی و توليد كنندگان نسبت به ايمن سازی شهرمان و بهبود كيفيت خدمات ايمنی به شهروندان مفيد و موثر واقع شويم.

در زیر می توانید مقاله های آموزشی را مطالعه فرمائید.

صدای مشتری

ارتباط با مدیریت گروه صنعتی پامچال

تماس با ما

اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد - کوی اطلس (19) - پلاک سوم- گروه صنعتی پامچال

45837000 - 031 , 45837001 - 031

دفتر تهران: یوسف آباد- میدان سلماس- پلاک 96- واحد 1

88025296- 021, 88024116- 021
09120129249

JoomShaper